Thi công, lắp đặt hệ thống Busway

Thi công, lắp đặt hệ thống Busway, Cung cấp hệ thống ống dẫn khí lạnh cho Khách sạn Hương Việt 102 Xuân Diệu. Đầu tiên ở Quy Nhơn